*چالش خوردن بستنی خوری*

2,189

سلام بنظرت اینجا کجاست ؟ بزار برات بگم اینجا بهشت ویدیو هاست بله آدرسو درست امدیع خوش امدی به خانواده ی تقریبا 500 تایی ماع محل تفریح تابستان اینجاس اما قوانین این کانال: دنبال= دنبال انفالوع=انفالوع دیدی تو فقط به ما اطلاع بده که دنبالم کردیع ما هم تو رو دنبال میکنیم و همچنین کل ویدیو ها بجوز (کپی ممنوع!) آزاد میشع کپیع فقط به شرط دنبال. ......

hazan

hazan

1 ماه پیش
قشنگ بخور.
hooray

hooray

1 ماه پیش
درست بخور نسناس
600 تایی شم سوپرایز دارم ورود آقایان ممنوع!

600 تایی شم سوپرایز دارم ورود آقایان ممنوع!

1 ماه پیش
خوبم مرسی، تو چه خبر چه اجب از این ورا......... آجو
EVERYTHING FOR GIRLSهفتمین جنی هستم.

EVERYTHING FOR GIRLSهفتمین جنی هستم.

1 ماه پیش
سلام خوبی اجی جون ? چه خبر ها?
600 تایی شم سوپرایز دارم ورود آقایان ممنوع!

600 تایی شم سوپرایز دارم ورود آقایان ممنوع!

1 ماه پیش
چیکار کنیم آجی شعور ندارن که تو ایران گیر نمیاد:/
Girls company

Girls company

1 ماه پیش
خدایا این عوضی حال بهم زن حرف هم میزنه ملچ ملوچ میکنه
شبgamer

شبgamer

1 ماه پیش
دندون هام درد گرفتن
Paria

Paria

1 ماه پیش
وای ممنونممممممممم خیلی گلی