یک گفتگوی کوچینگی موثر در انیمیشن اژدهاسواران

157
157 بازدید
اشتراک گذاری
در این سکانس،یک گفتگوی کوچینگی موثر نشان داده شده است، شنیدن موثر باعث پرسیدن سوالات عمیق و بازخوردهای انرژی بخش می شود.
pixel