تیزر متفاوت فیلم سینمایی "بیست و یک روز بعد"

461

طراحی و تدوین: کریم مهرآبادی/ نامزد بهترین آنونس در بخش اقلام تبلیغی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر