جلسه 1 - رویداد احتمال و امید ریاضی در المپیاد- بخش اول

459
math_cs 45 دنبال‌ کننده
رویداد احتمال و امید ریاضی در المپیاد در این رویداد 5 جلسه ای در ابتدا به معرفی احتمال و امید ریاضی می پردازیم. در ادامه مسائل المپیادی با استفاده از تکینک های احتمالاتی مانند امید ریاضی، کران اجتماع، Deletion method حل خواهند شد. همچنین در جلسه ی آخر، چند مساله ی بسیار زیبا از المپیاد جهانی ریاضی و مساله ای با راه حلی بسیار خلاقانه از پاول اردوش مطرح خواهد شد. مدرس: حمید کاملی t.m/math_computer_olympiad
math_cs 45 دنبال کننده
pixel