محفل انس با قرآن - اجرای گروه بین المللی تواشیح الوارثین - 6 خرداد 98

262

محفل انس با قرآن کریم - اجرای بین المللی تواشیح و همسرایی الوارثین - در شب 22 رمضان - 6 خرداد 98 - هیئت انصارالامام رزمندگان کرج