پاری‌سن‌ژرمن ـ متز || هفته ۱ لوشامپیونا || نجات با درکسلر

73
خلاصه بازی پاری‌سن‌ژرمن و متز || هفته ۱ لیگ‌یک فرانسه در فصل ۲۱-۲۰۲۰
فوتبال۱۲۰ 5 هزار دنبال کننده
pixel