راننده تاکسی که همه می خواهند مسافرش باشند

1,937

کندو نیوز: آقای دهباشی یک راننده تاکسی اینترنشنال است که امروز در برنامه حالا خورشید حضور یافت و از مسافرهایی که نمی خواهند از تاکسی او پیاده شوند، گفت.

کندو نیوز
کندو نیوز 75 دنبال کننده