فیلم سینمایی پایگاه جهنمی با زیرنویس انگلیسی

4,464

دشمن در خاک خود پایگاهی قدرتمند ساخته است. خبر به ستاد عملیاتی نیروی دریایی می رسد و یک تیم چهار نفری از گردان تکاوران نیروی دریایی ... 3319