کلاس های ارف آموزشگاه موسیقی پارس

11,011
دشوار زندگیِ ما در این دوران، از همین چند تصویر پیداست، اما این ماجرا نیمه‌ی پری هم دارد: آشکار است که با همه‌ی موانع و با همه‌ی مصائب، همه‌مان ناممکن را ممکن ساختیم؛ راه آموزش را با همه‌ی ناهمواری‌ها مستمر پیمودیم و هر دم در کنار هم، برای هم، و به کمک هم ادامه دادیم و خواهیم داد. این همه شوق این همه عشق این همه انتظار این همه امید و کودکان سرزمین ما، کودکان پارس هنوز نوای عشق و امید را می نوازند. . آموزشگاه موسیقی پارس . کلاس‌های ارف حضوری ترم پاییز ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتر و ثبت نام 02188045681 www.parsmusic.info
pixel