سیستم مدیریت مستندات پرنیان - قسمت اول آشنایی

618

سیستم مدیریت مستندات (اسناد و آرشیو فنی) پرنیان بستری است مكانیزه بر مبنای SharePoint و Office به منظور ایجاد محیطی ساده، آشنا و در عین حال قدرتمند به منظور ذخیره سازی، طبقه بندی، نسخه گذاری، جستجو، آرشیو و ایجاد گردش كار بر روی اسناد سازمان.

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده