امیلی اصفهانی، زندگی چیزی بیش از خوشبخت بودن است – تد

727

برای دیدن سخنرانی های بیشتر و متن سخنرانی ها در لینک https://goo.gl/JRwrTH - حتما در کانال تلگرام استاد زندگی عضو شوید https://t.me/ostadzendegi