عملیات نجات

2,099

گربه ای که سرش درون یک قوطی فلزی رها شده گیر کرده بود نجات یافت. زباله‌هایی که با بی‌مسئولیتی ما در طبیعت رها می‌شوند، علاوه بر آلودگی محیط زیست، حیات