قیمت شیر هیدرولیک فلو دیوایدر یا مقسم جریان09120481748

1,139

قیمت شیر هیدرولیک فلو دیوایدر: گاهی در سیستم های هیدرولیک نیاز است عملگر های خطی مانند جک های هیدرولیک و یا عملگرهای دورانی ماننده هیدروموتور ها دارای حرکت همزمان یا سیکل کاری برابری باشند. که یکی از روش های همزمانی حرکت عملگر های هیدرولیک استفاده از شیر های فلو دیوایدر یا مقسم جریان می باشد. برای خرید انواع شیرهای هیدرولیک با ما تماس بگیرید. ابراهیم صوفی 09120481748