راه اندازی اولیه ساعت هوشمند LG GWatch W100

9,224

ویدئو آموزشی راه اندازی اولیه و سینک کردن (متصل کردن) گوشی با ساعت هوشمند LG GWatch W100 خرید اینترنتی در ایران از طریق وب سایت watch.corpi.co

کرپی
کرپی 12 دنبال کننده