آموزش شماره ۲6 - هماهنگ کردن رنگ سوژه و بک گراند

800

در این آموزش شما با هماهنگ کردن رنگ سوژه و بک گراند و همچنین تبدیل تصویر به نقاشی آشنا خواهید شد .