ویدئو؛ ثبت لحظه درگیری توسط دوربین تعبیه شده روی لباس پلیس…

247

دادستانی سن دیگو به تازگی تصاویری از تیراندازی یک متهم به سمت یک افسر پلیس منتشر کرده است که لحظه اصابت گلوله را نشان می دهد. این تصاویر توسط دوربین تعبیه شده بر روی لباس پلیس ضبط شده اند. …

دیدیش؟
دیدیش؟ 993 دنبال کننده