برنامه دوربین؛ قسمت 4؛ معرفی سامان لاله از دالاس؛ شبکه جهانی جام جم

187

قسمت چهارم، بخش ویدیوهای ارسالی مخاطبان موضوع: معرفی سامان لاله از دالاس برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45