چگونه بیـار بستری برای سود بردن همه مهیا کرده است؟

148

در این ویدئو خلاصه ای از فعالیت ها و اهداف بیـار در راستای خدمت رسانی بهتر به مشتریان، تامین کنندگان و فروشندگان، بیان شده است.

مرد ایرلندی
%93
کارگردان: Martin Scorsese مدت زمان: 3ساعت و 26 دقیقه
مرد ایرلندی