سکانس زندگی ۱۴

83

|گوشه ای از فیلم دلم می‌خواد| کارگردان: بهمن فرمان‌آرا