حامد اهنگی در فورمول یک

2,803

امروز داشتم میرفتم تا تو اپارات فیلم راجب(حامد اهنگی)پیدا کنم تا تو کانال بزارم یهو این فیلم رو دیدم که این بشر مهمان فرومول یک شده.گفتم چی از این بهتر که اینو بزارم هم طرفداراشون هم خوشحال میشن هم خود حامد اهنگی خوشحال میشه که همچین طرفداری داره.

cinema land
cinema land 19 دنبال کننده