معرفی مدلهای کسب درآمد برای مردم با سرمایه گذاری ملکی اتحادیه

16
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در رادیو تهران گفت : امنیت و ارزش افزوده در سرمایه گذاری ملکی ، دو کار مهمی است که ما در اتحادیه برای سرمایه های مردمی انجام می دهیم . وی درباره سهم و سود مشارکت مردم از این نوع سرمایه گذاری هم گفت، در تمام مدل های درآمدی اعم از اجاره ، مشاعات و....، هر سرمایه گذار به نسبت سرمایه خود سهیم خواهد بود. آقای باقرپور با اشاره به اینکه این سهم در پروژه قابل خرید و فروش هم هست، تاکید کرد : در اجرای مدل متری در منطقه 22 تهران ، با حضور شرکتهای تشکیل دهنده اتحادیه ، با کار علمی، اصولی و درست، حداقل 10 برابر ارزش افزوده برای مردمی که سرمایه گذاری کرده بودند ، ایجاد شد.
pixel