10 فیلم کوتاه که نشان می دهد روبات ها تغییر کرده اند!

664
چه تنبیه شوند! چه سفالگری کنند و چه پاویون های ما را بسازند، ربات ها بیش از هرزمانی به انسان ها شبیه شده اند. ما در این مطلب 10 فیلم کوتاه که نشان می دهد روبات ها تغییر کرده اند را خواهیم دید! متن کامل: http://memari.online/32847
pixel