تیزر تلویزیونی بانک پارسیان

1,132

تیزر تلویزیونی بانک پارسیان که در سراسر ایران توسط کانون ایران نوین ساخته و پخش شد.