توسل به ابی عبدالله(ع) - استاد حسین انصاریان

7,910

محرم_1398 / روز دوم تهران/حسینیه هدایت حکایت مرد گناهکاری که از پیامبر(ص) خجالت می کشید با توسل به ابی عبدالله دل پیامبر(ص) را شاد کنید...