ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

امید به آینده

42
من امیدوارم که ان شاء الله امسال سال خوبی باشد؛ من همیشه با امیدواری به آینده نگاه می کنم و همیشه می گویم چیزی که در تمام عمرم تجربه کردم این است که در هیچ مسئله ای بن بست نیست. همیشه همه چیز راه حلی دارد؛ بنابر این دلیلی ندارد که ما نتوانیم این مشکلات بیکاری و امثال آن را حل کنیم. و امیدواری هم باید داشته باشیم؛ با امید پیش برویم و امید است که سبب پیشرفت کارها می شود.
pixel