فتوکلیپ دوبیتی گیلکی"لاپوشاُنی" از داوود خانی خلیفه محله

102

فتوکلیپ دوبیتی گیلکی"لاپوشاُنی" از داوود خانی خلیفه محله به گویش شرق گیلان-شلمانی

گیلكان
گیلكان 45 دنبال کننده