تمرین و آماده سازی کنسرت آواز آموزشگاه ترانه

958
تمرین و آماده سازی برای اجرای کنسرت آواز هنرجویان آموزشگاه ترانه با همراهی ارکستر آموزشگاه ضرب آهنگ شیراز به سرپرستی علیرضا صدیقی نسب برگزار شد. در این تمرین ها که با حضور بهمن عبدالشیخی استاد آواز آموزشگاه ترانه و علیرضا صدیقی نسب و احمد حمیدیان به اجرا درآمد هنرجویان آواز قطعات انتخابی را با ارکستر هماهنگ و تنظیم کردند.
pixel