افتتاحیه ساختمان جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

167
بم تیوی - BamTV
بم تیوی - BamTV 19 دنبال‌ کننده

افتتاحیه ساختمان جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، راه اندازی مرکز هدایت عملیات بحران (EOC)