چه مدت بعد از جراحی بینی میتوان سفر هوایی داشت؟

331

خیلی از بیماران که برای جراحی بینی مجبور به سفر هوایی هستند، این سوال برایشان پیش می آید که چه مدت بعد از عمل جراحی بینی میتوان به صورت هوایی سفر کرد. در این ویدئو دکتر برومند توضیحاتی را در این خصوص ارائه می دهند.