لحظه دیدار (12) همراه با حمیدرضا باریکانی مقیم سوئیس

169

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - قسمت 12 : حمیدرضا باریکانی مقیم سوئیس - دندانپزشک - کد ویدیو: 5106