علی

علی

3 ماه پیش
این سورن گیربکسش تعغییر کرده؟
Hunter
Hunter نخیر.گیربکس مناسبی برای سورن نیس که بشه با اون تعویضش کرد.اینه که تعویض گیربکس یا حتی دیسک و صفحه توی سورن توربو انجام نمیشه.