تحلیل دکتر صدر از دیدار آبه با ایت ا... خامنه ای

575

تحلیل دکتر بهنود صدر از دیدار نخست وزیر ژاپن با امام الله خامنه ای پیج اینستاگرام:@dr.behnoodsadr