به استقبال مهمانی خدا (رمضان)

1,145

در آستانه ماه رمضان مسلمانان اقدام به غبارروبی مساجد و اماکن زیارتی و عبادی می کنند.

پارس تودی
پارس تودی 353 دنبال کننده