بارش باران، نیمی از ظرفیت سدهای کشور را پر کرده است

191

شبکۀ دو - 15 آذر 1397 - 22:30| بارش رحمت الهی، آلودگی شهرها را شست و موجب شور و شعف هم وطنان شد. شرکت مدیریت منابع آب کشور هم اعلام کرد: نیمی از ظرفیت 178 سد کشور پر شده است. بارش های پاییزی آنقدر بود که امسال برای اولین بار سد آزادی در منطقۀ دالاهوی کرمانشاه در آذرماه سرریز کرده است. بیش از این سدهای استان کرمانشاه یا در اواخر اسفندماه و یا در بهار سرریز می کردند. در کرمانشاه 9 سد در حال بهره برداری وجود دارد که تا حالا، 900 میلیون متر مکعب آب پشت آنها ذخیره شده است.

پایشگری
پایشگری 949 دنبال کننده