کلاس تحلیل فوتبال سطح پیشرفته Soccer Analysis Class Advanced level

237
یکی از 23 کلاس فوق برنامه " انتخاب " دبیرستان دوره اول دانش قلهک که در ترم اول سال تحصیلی 99-98 برای دانش آموزان علاقمند ارائه شد ، کلاس تحلیل فوتبال سطح پیشرفته بود. استاد به مواردی که در این کلاس آموزش داده می شود اشاره نموده است .
pixel