جرثقیل سقفی

99

جرثقیل ساخته شده توسط تیم اعتماد سازه اروین بابک

pixel