شنیدن مشکلات صنعتگران این روزهای کشور – بخش چهارم– بهره ی بانکی و قیمت تمام شده

117
اختصاصی خبر شهر این روزها معیشت اقتصادی در ایران برای همه رنگ و بویی تازه به خود گرفته و همه از فشار اقتصادی و گرانی‌ها ناراضی هستند ولی در این میان بیشترین قشری که فشار بیش‌ازحدی را تحمل می‌کنند و همواره یا همه‌روزه به دنبال چاره‌ای راه‌های مختلف را جست‌وجو می‌کنند، صنعتگران فعال هستند که باید بیش از هر دهه دیگری به این افراد توجه داشت. رضازاده - مدیر عامل شرکت شرکاء سه گانه از مشکلات صنفی خود میگوید
خبر شهر 134 دنبال کننده
pixel