ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جهش تولید یعنی جهش ظهور

845
sarbaz313_zolgharneyn 25 دنبال‌ کننده
اگر در دینداری سست هستید، اگر انجام دستورات دین برایتان سخت است، اگر عقایدتان مشوش است، اگر در زندگی دنیا سردرگم هستید، اگر قساوت قلب دارید، اگر اختلافات زیاد است، اگر بی رحمی و بی دینی موج می زند، اگر بصیرت نداریم، اگر پول نداریم، اگر فقر به ما فشار آورده، اگر افسرده هستیم، اکر فساد و ظلم و جور زیاد شده 90 درصد از اینها به لقمه حرام بر می گردد.ربا رشوه گران فروشی احتکار اختلاس سرقت کم کاری همه از مصادیق حرام خواری اند.و درمانش فقط جهش تولید در خانه هاست.
pixel