آشنايي با دوره فشرده اختصاصي آنلاين نگارش مقالات مرور سيستماتيک و متاآناليز

207
در اين ويديوي کوتاه، با ويژگيها و مزيتهاي اين دوره آموزشي که بطور اختصاصي براي پژوهشگران، اعضاي هيات علمي و دانشجوياني که قصد دارند با يادگيري نکات مهارتي بيشمار، همگام با جلسات آموزشي، مقاله خود را نيز از صفر تا صد، به رشته تحرير در آورند، آشنا ميشويد. اين دوره از پنجشنبه 22 خرداد آغاز شده و تا 20 خرداد مهلت ثبت نام با تخفيف، وجود دارد. براي ثبت نام به سامانه نئولج (به آدرسwww.neolej.ir ) برويد.
pixel