تریکیدن سیلندرگاز ! واقعیت یا شایعه!؟

267
پس از انتشار اخباری مبنی بر ترکیدن سیلندرهای گاز در بندرعباس به سراغ حسن امینی زاده معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس رفتیم و در خصوص شائبه های این روزهای فضای مجازی با ایشان به گفتگو نشستیم.
pixel