مرز زیبای آرژانتین و برزیل، با آبشار ایگواسو

155
آبشار نعلی شکل ایگواسو به‌ طول ۲٬۷ کیلومتر، ۳ برابر آبشار نیاگارا در آمریکای شمالی وسعت دارد و از آبشار ویکتوریا در آفریقا نیز به‌طور قابل توجهی بزرگتر است.
pixel