فری استایلری خلاق عصرجدید

16,753

اجرایی با حال خوش و لذت از حضور در صحنه، با حرکاتی که امضای فری‌استایلری خلاق را در پای خود داشت! احمدرضا فلسفی؛ دومین اجرای برنامه چهاردهم از دور دوم

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.4 هزار دنبال کننده