افزودن نور خورشید در سالیدورک

116

در SolidWorks شما می توانید نور خورشید را به مدل اضافه کرده و با توجه به زمان و موقعیت جغرافیایی سایه ایجاد شده را مشاهده کنید. برای مشاهده آموزشهای بیشتر لطفا از سایت ما دیدن فرمایید. lets-learn.ir