اولین خوراکی که برای دندان ها ضرر ندارد!!!

55,006

در مراسم اختصاصی بایودنت در هتل اسپیناس پلاس، با حضور رسانه های خبری و دندان پزشکان، نشان بنیاد توت فریندلی به کلیه محصولات بایودنت اهدا گردید. برای اطلاعات بیشتر ویدئو را تا انتها ببینید ...