سیستم ایمنی بی نظیر "ولوو" برای تشخیص ناهشیاری راننده

337
ولوو سرآمد ایمنی در صنعت خودرو در دنیاست؛ حال ولوو از سیستم ایمنی جدید خود رونمایی کرده که در صورت تشخیص ناهشیار بودن راننده فعال شده و اقدام می کند.
کاریو 12 دنبال کننده
pixel