نرم افزار پخش مویرگی - سایکل

2,159
تیم نرم افزاری سایکل متشکل از تیمی مجرب و پرتلاش، با افتخار راهکار خود در زمینه پخش مویرگی را به تمام شرکت های پخش در راستای ارتقا و دستیابی به اهداف بزرگ ارائه می دهد. در این راهکار زیر ساخت های فروش، مالی، بازرگانی، منابع انسانی، انبار، توزیع و همچنین هوش تجاری در اختیار صنعت پخش قرار خواهد گرفت. چابکی، یکپارچگی، کاهش هزینه ها و انعطاف پذیری بالا در فرآیند تکامل، نقاط قوت تیم سایکل در نرم افزار صنعت پخش می باشد.
cycle 0 دنبال کننده
pixel