نزول دوم قرآن کریم

267
267 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سخنرانی حضرت آیة الله سید حسن ابطحی موضوع: نزول دوم قرآن كریم. تاریخ سخنرانی: شب ٢٣ رمضان سال ١٤٢٦قمری. ١٣٨٤.٨.٤ مكان: حسینیه جمكران