آموزش تعویض سیم سه تار | طینوش بهرامی | خنیاگر KHONYAGAR.COM

874

در این ویدئو که بخشی از مجموعه‌های آموزشی موسیقی خنیاگر است، طریقه صحیح تعویض سیم سه تار به طور کامل توضیح داده می‌شود. بسیار پیش می‌آید که سیم‌های سه تار، به خصوص سیم زرد پاره شوند. این اتفاق کاملا طبیعی است و جای نگرانی ندارد. برای انداختن سیم جدید روی ساز می‌توانید از این آموزش استفاده کنید و خودتان این کار را انجام دهید. آموزش جامع ساز سه تار در خنیاگر: KHONYAGAR.COM

خنیاگر 236 دنبال کننده
pixel