محسن حججی چگونه شهید شد؟ (گزارش مهدی ستوده از شبکه یک )

4,466
شهید حججی در منطقه تنف، در منطقه مرزی سوریه، عراق و اردن اسیر می شود.منطبق بر فیلمی که خبرگزاری داعش آن را منتشر کرده است، محسن حججی در پشت سنگری است. اجساد نیمه جان تعدادی از همرزمانش در اطراف سنگر او افتاده است و در واپسین لحظات در برابر حمله غافلگیرانه داعش از خویش دفاع می کنند. صدای تیراندازی پراکنده به گوش می رسد. کمی بعد یکی از نیروهای داعش محسن حججی را اسیر می کن.گزارش مهدی ستوده از خبر 21 شبکه یک سیما در سالگرد شهادت محسن حججی
pixel