جنگ ، کودکان

174
مرکز مستند حقیقت
مرکز مستند حقیقت 81 دنبال‌ کننده

قسمت پنجم سه سال گذشت. ملت یمن همچنان در محاصره هست . شب ما عرب ها خیلی طولانی شد.در ظلمت زندگی می کنیم همین که می بینید یک کودک در رنج است ... دینش چیست،رنگ پوستش چیست و هویتش از کجاست او یک کودک است کهعذابمی بینید ... . تهیه شده در #مرکزمستندحقیقت#مرکز_مستند_حقیقت @haghighah . . . #امریکا #یمن #عربستان_سعودی#سعودی #کودکان #زنان #جنایت#حقوق_بشر #بمباران